Overslaan en naar de inhoud gaan

Brut bieren worden gedeeltelijk geproduceerd zoals Champagne :

 • Gisting :
  • Er wordt in het gistingsproces gebruik gemaakt van een Champagne gist.
 • Rijping :
  • Net zoals bij Champagnes zal het rijpingsproces enkele maanden duren.
 • Klaring door rémuage :
  • De fles wordt schuin naar beneden gericht.
  • Dagelijks wordt de fles lichtjes gedraaid en iets minder schuin geplaatst.
  • Na enkele weken is de fles volledig verticaal geplaatst.
 • Ontgisting door dégorgement :
  • Doordat de fles naar beneden gericht werd, zal alle gist zich opgehoopt hebben in de flessenhals.
  • De flessenhals wordt vervolgens bevroren.
  • De bevroren gist wordt door druk uit de fles verwijderd.

Er wordt vooral gesproken over Champagnebieren, maar deze mogen niet meer zo genoemd worden.
Zo zal het bier Deus 'Brut des Flandres' vermelden op de fles in plaats van 'Champagnebier'.

kenmerken Blond Fruitig Zoet Hoog alcohol Veel CO2

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.