Overslaan en naar de inhoud gaan

Dubbel was een benaming die oorspronkelijk gebruikt werd voor bieren die gebrouwen werden met een dubbele hoeveelheid grondstoffen. Hierdoor was het resulterend bier sterker dan de gewone bieren.

Toen de café uitbaters nog niet konden lezen, markeerden de brouwers de vaten met een kruis voor het gewone bier, 2 kruisen voor de dubbel, 3 kruisen voor de triple tot 4 kruisen voor de quadrupel. Hoe meer kruisen op het vat, hoe sterker het bier dus.

Bieren gebrouwen met een mix van bleke, amberkleurige en donkere mouten.

Alcoholpercentage 5,5 - 7,5 kenmerken Donker Licht zoet

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.