Overslaan en naar de inhoud gaan

WBF Busreis

Naar jaarlijkse traditie werd ook in 2019 een busreis georganiseerd door de Waregemse BierFanaten (WBF). Deze mooie dag ging dit jaar door in Mechelen met een bezoek aan brouwerij 'Het Anker', stokerij 'De Molenberg' en een boottocht op de Dijle door Mechelen. Op de terugweg werd nog een leuke stop gehouden in café 'In Den Bouw' te Kalken.

Brouwerij Het Anker

Brouwerij Het Anker is heeft al een hele lange familietraditie en mag ook het label 'Belgian Family Brewers' dragen. Reeds 5 generaties wordt er in het Groot Begijnhof van Mechelen gebrouwen. Daarmee is brouwerij Het Anker één van de oudste brouwerijen van België!

Deze brouwerij is meer dan het bezoeken waard! In het centrum van Mechelen wordt je gegidst doorheen het hoge gebouw van de brouwerij, waarbij je op elk verdiep meer ontdekt over het brouwproces en de geschiedenis van brouwerij Het Anker.

Zo leer je onder meer dat deze brouwerij een tijdlang op sterven na dood was en het faillissement heel dichtbij was. Op het juiste moment kwam huidig eigenaar Charles Leclef aan het roer waardoor deze brouwerij terug een sterk merk in de bierwereld werd. Een indrukwekkende ommezwaai die het bedrijf gered heeft!

Stokerij De Molenberg

In Blaasveld (Mechelen) is de familiehoeve gevestigd van de familie Van Breendam. In deze hoeve werd in de 17e eeuw overgegaan van molenaar naar jeneverstokerij.

De huidige eigenaar van brouwerij Het Anker, Charles Leclef, is via moederskant familie van de Van Breendams. Zo nam hij de brouwerij Het Anker over van zijn nonkel en maakt deze terug groot. Ook deze hoeve werd overgenomen door Charles Leclef, waarna hij deze restaureerde met eerbied voor de geschiedenis. 
De oude stookinstallatie en moutkamer is hier nog steeds aanwezig!

De traditie werd hersteld en er werd een nieuwe distilleerderij geplaatst in de oude hoeve. De distilleerderij De Molenberg maakt gebruik van het moutbeslag dat bij het brouwen van bier bekomen wordt. Wekelijks vertrek een tankwagen met moutbeslag van bier van brouwerij Het Anker naar de stokerij De Molenberg om het op te stoken tot de wisky 'Carolus Single Malt'.

Zo worden de beide familietradities, stoken en brouwen, terug verenigd.

 

Boottocht op de Dijle

Aansluitend aan het bezoek aan de brouwerij en de stokerij werden we getrakteerd op een boottocht op de Dijle door Mechelen.

Op deze boottocht kom je heel wat meer te weten over de rol die de Dijle gespeeld heeft in de geschiedenis van Mechelen.

Onder meer de restanten van brouwerij Lamot zijn langs de Dijle te zien. Deze brouwerij was ooit een van de grootste van België, maar helaas is er zoals zovele brouwerijen ook hier een einde aan gekomen. Tegenwoordig is deze brouwerij omgevormd tot tal van functies : horeca, woningen, feestzaal, ...

Caféstop onderweg

Op de terugreis werd nog een stop gehouden in Kalken, in café 'In Den Bouw'.

Een oud café waar de tijd is blijven stilstaan, geklasseerd door monumentenzorg als beschermd monument. Helaas hebben we hier te horen gekregen dat dit café slechts tot oktober 2020 nog zal blijven bestaan. Daarna is het definitief gedaan...
Tenzij nog een overnemer gevonden wordt, maar die zal zijn handen vol hebben aan de nodige vergunningen en goedkeuringen waardoor het onwaarschijnlijk is dat dit na oktober 2020 gewoon kan blijven doorlopen.

Lables logo's/labels Belgian Family Brewers

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.