Overslaan en naar de inhoud gaan

Na het koelen en eventueel beluchten van het bier, wordt dit overgeheveld naar een gistingvat. Aan het wort moet dan gist toegevoegd worden om de gisting op gang te brengen.

Tijdens deze gisting zal de gist zich vermenigvuldigen en de suikers omzetten tot alcohol en koolzuurgas (CO2). Daarnaast zal gist ook niet gewenste stoffen produceren zoals zwavelverbindingen, acetaldehyde en diacetyl. Gelukkig kunnen deze ongewenste neveneffecten teniet gedaan worden.

Afhankelijk van de soort gist die gekozen wordt, zal er ook een ander soort bier ontstaan.

 

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.