Overslaan en naar de inhoud gaan

CO2 in bier is een absolute noodzaak voor de vorming van schuim en draagt bij aan de smaak van het bier en is verkrijgbaar in gasvorm. Dit gas is kleur- en smaakloos.

Afhankelijk van de hergisting kan CO2 toegevoegd worden aan de fles of voor het afvullen op fles.

Uiteindelijk moet per liter bier ongeveer 5 gram CO2 toegevoegd worden.

CO2 saturatie zonder hergisting op de fles

Bij deze vorm van CO2 saturatie wordt er CO2 toegevoegd aan de tank zelf.

De CO2 wordt van aan de onderkant van het vat toegevoegd. De CO2 stijgt in het vat en brengt zo een circulatie op gang waardoor alles volledig gesatureerd wordt met CO2.

Het spreekt voor zich dat de tank drukbestendig moet zijn.

Voor deze manier van satureren is er ongeveer 0,5 gram CO2 per liter nodig.

CO2 saturatie met hergisting op de fles

Voor de hobby- en microbrouwer is het niet altijd makkelijk om een tank satureren met CO2 waardoor dit proces anders moet aangepakt worden.

Door suiker toe te voegen bij het bottelen en daarna de fles af te sluiten, zal er terug een gisting op gang gebracht worden, de zogenaamde hergisting op de fles.
Bij het hergisten op de fles zal de suiker door de gist terug omgezet worden in alcohol en CO2. Het komt er dus op aan om uit te rekenen hoeveel suiker we moeten toevoegen aan de fles om een juiste hoeveelheid CO2 aan te maken.

Om 1 gram CO2 aan te maken
is er 2,05 gram suiker nodig.

In gelagerd bier is reeds
0,5 - 1 gram CO2 aanwezig.

In bier is er ongeveer
5 gram CO2 per liter nodig.

Deze redenering volgt uit onderstaande : 

C6H12O6 » 2CH3CH2OH + 2CO2
180 gram suiker » alcohol + 2x 44 gram CO2

M.a.w. :

88 gram CO2 komt van 180 gram suiker
1 gram CO2 komt dus van 180/88 = 2,05 gram suiker

Dus :

Om 1 gram CO2 per liter bier bij te geven,
moet er 2,05 gram suiker vergist worden per liter.

Heb je bv. 2 gram CO2 per liter bier en je moet naar 5 gram CO2 per liter gaan, dan moet er dus 3x 2,05 = 6,15 gram per liter toegevoegd worden.
Of dus : 6,15 gram suiker per liter = 0,615 °Plato

Vermijden van oxidatie bij het bottelen op fles

Bij het bottelen moet het vermengen met lucht ten alle tijde vermeden worden. Lucht zorgt immers voor oxidatie !

Gebruik maken van CO2 bij het bottelen is een oplossing voor het vermijden van lucht in het bier.
Volg hiervoor onderstaande werkwijze :

 • Spoel de fles
 • Laat volledig leeglopen
 • Vul met CO2
  • De CO2 zal in de fles blijven omdat deze zwaarder is dan lucht.
  • Het is dus niet nodig om de fles af te dichten, op voorwaarde dat volgende stap onmiddellijk hierop volgt.
 • Vul met bier
  • Het bier zal de CO2 deels uit de fles 'duwen' en ondertussen deels mengen met het bier.
  • Het lege gedeelte, tussen het bier en de bovenkant van de fles, zal nog steeds CO2 bevatten.
  • Ook dit kleinere deel CO2 zal in de fles blijven, op voorwaarde dat volgende stap onmiddellijk hierop volgt.
 • Kroonkurk persen
 • Fles naspoelen

Drukvaatjes

Voor de hobbybrouwer zijn er in de handel drukvaatjes beschikbaar.

In plaats van flesjes te vullen, kan er een vaatje gevuld worden. Hierbij doe je dan de nodige hoeveelheid suiker zodat het verder kan nagisten op een warme plaats. Een CO2 patroon dat je kan vastschroeven zorgt er dan voor dat je bier lekker vers blijft.

Bovendien kan je dan het vaatje 'tappen' wat het leuk maakt voor feestjes!

 

Labels algemeen CO2 saturatie
Labels brouwproces Bottelen

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.