Overslaan en naar de inhoud gaan

Na het maischschema te hebben gevolgd, moet het beslag gefilterd worden zodat we alleen een vloeistof over hebben. 

Het beslag gaat door een filter zodat de mout en kafjes uit het beslag gehaald worden. De mout en kafjes die op de filterplaat achterblijven, worden wel nog met heet water gespoeld om zo de achtergebleven suikers alsnog te kunnen gebruiken in het verdere proces.

Het is dus goed om het spoelen niet te snel te doen opdat de aanwezige suikers zich goed zouden kunnen vermengen met het spoelwater.

De achtergebleven mout en kafjes zijn niet meer nodig in het brouwproces en kunnen perfect gebruikt worden als veevoeder!

Labels brouwproces Maischen Filteren

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.