Overslaan en naar de inhoud gaan

Na het filteren wordt het wort gekookt. Hiervoor zijn verschillende redenen :

  • Doden van alle bacteriën die in het wort aanwezig zijn.
  • Eiwitten doen neerslaan om vertroebeling van het bier te verminderen.
  • Verwijderen van ongewenste smaakstoffen, vooral dimethulsulfide (DMS) die een koolachtige smaak en geur aan het bier geeft.
  • Onttrekken van aroma en smaakstoffen uit kruiden, specerijen, ...
  • Bitterheid toevoegen door middel van bitterhop voor een betere bewaring en smaak.
  • Toevoegen van aroma door het toevoegen van aromahop.

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.