Overslaan en naar de inhoud gaan

Stappenplan

Elke brouwer heeft voor zichzelf een werkwijze die gevolgd wordt na de gisting van het bier. Er zijn wel enkele basisstappen te volgen, zoals het controleren of het bier wel degelijk uitgegist is, toevoegen van suiker voor nagisting op de fles, ...

De beschreven methode hieronder is dan ook een goede richtlijn waarvan weliswaar kan afgeweken worden.

Stap 1: Is het bier uitgegist?

Er kan pas gebotteld worden als je zeker bent of het bier wel degelijk klaar is met de gisting. Hiervoor moet het soortelijk gewicht gemeten worden.

Dit soortelijk gewicht is afhankelijk van het soortelijk gewicht voor de gisting en het type gist. Raadpleeg hiervoor de specificaties die opgegeven zijn door de fabrikant van de gist.

Algemeen gesteld moet het soortelijk gewicht ergens tussen de 1024 en 1010 liggen.

Indien het bier nog niet uitgegist is, dan kan er ook nog niet gebotteld worden. Als het nodig is kan er eventueel nog wat nieuwe gist toegevoegd worden om te laten hergisten.

Het meten van het soortelijk gewicht kan met een Hydrometer (SG meter)

Stap 2: Boterzuur reduceren

Boterzuur is een zuur met een zeer onaangename geur, de geur die doet denken aan stinkkaas en zweetvoeten. Deze ongewenste afwijking kan gereduceerd worden door het bier na de vergisting een tweetal dagen op 15 graden te laten rusten.

Hierbij is het goed om als extra ingreep een of meerdere van onderstaande toe te passen :

  • Overhevelen naar nieuw vat.
  • Een kleine hoeveelheid vitamine C toevoegen.
  • Gist aflaten.

Stap 3: Lageren

Nu is het bier klaar om tot rust te komen, om te lageren.

We laten het bier nu met rust voor een 3 à 4tal weken. Eventueel kan hier overgeheveld worden naar een nieuw vat zodat het gistingvat terug beschikbaar komt voor een volgend brouwsel.

Bij het overhevelen naar een nieuw vat of lagertank is het niet slecht om een kleine hoeveelheid vitamine C toe te voegen.

Het lageren verloopt het best op een temperatuur tussen de 0 en 4 °C.
Is dit niet mogelijk, laat dan lageren op 15 °C, maar niet langer dan 2 weken. Hierbij is het wel aan te raden om hoe dan ook over te hevelen naar een nieuw (lager)vat en een kleine hoeveelheid vitamine C toe te voegen.