Overslaan en naar de inhoud gaan

Vijf fases in de vergisting

Lagfase

In de lagfase gaat de gist zich beginnen aanpassen en de omgeving en langzaam beginnen groeien.

Aërobe of versnelde groeifase

In deze fase zal het aantal gistcellen zich elke 2 uur verdubbelen en wordt er een schuimlaag gevormd. De smaak wordt hierbij aangemaakt.

Het is goed om de temperatuur in deze fase niet te hoog te laten oplopen zodat er een snelle groei is die de smaak kan beïnvloeden. Een te hoge temperatuur in deze fase zal een smaakafwijking veroorzaken door het vormen van :

  1. Ongewenste esters
  2. Ethanol (groene appeltjesgeur/smaak) 
  3. Foezels (fel, scherp, nagellak remover) 

Anaërobe of afnemende groeifase

De zuurstof is hier volledig opgebruikt en er wordt meer CO2 geproduceerd.
Ondanks de afnemende groei zal de vergisting nu sterk op gang komen. De gist zal alle vergistbare suikers nu gaan omzetten en alcohol produceren.

Uitvlokking

Na de vergisting zullen de gistcellen uitsterven. Ze gaan samen klonteren en zakken naar de bodem.

Als je een grote uitvlokking hebt, dan heb je helder bier. Deze uitvlokking verkrijg je best op een gisting bij 0°C.

Beëindig je de vergisting te vroeg, dan krijg je bier dat niet uitgegist is.

Hou er rekening mee dat wilde gisten enkel bij lage temperatuur zullen uitgisten.

Labels brouwproces Vergisten
Labels ingrediënten Gist

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.