Overslaan en naar de inhoud gaan

Afhankelijk van wat er moet gereinigd worden, kunnen verschillende reinigingsmiddelen gebruikt worden. Zo mag er bijvoorbeeld nooit gebruik gemaakt worden van chloorhoudende middelen op inox omdat dit putcorrosie zou veroorzaken (= heel agressief).

Alkalische reinigingsmiddelen

Gebruik

Alkalische reinigingsmiddelen worden gebruikt voor het verwijderen van eiwitten en vetten.
Dit is een uiterst gevaarlijke stof en mag slechts in concentraties van 1 % à 2 % gebruikt worden, het is een zeer corrosieve stof die ogen en huid kan aantasten!

Natriumhydroxide NaOH voor het verwijderen van eiwitten en vetten.

Alkalische reinigingsmiddelen

In verdunde oplossing wordt natriumhydroxide onder meer ook gebruikt als gootsteenontstopper.

Samenstelling

Natriumhydroxide NaOH, ook wel bijtende soda genoemd.
Dit is zeer goed oplosbaar in water, waarbij een grote hoeveelheid warmte vrijkomt.
Deze waterige oplossing is een sterke base en verdringt zwakkere basen uit hun zouten.

Bevat soms waterverzachters, chloorhoudende ontsmettingsmiddelen en corrosieremmers.

Opletten

Altijd NaOH aan water toevoegen, NOOIT omgekeerd!
Uiterst gevaarlijk, enkel in kleine concentraties gebruiken!

Zure reinigingsmiddelen

Gebruik

Zure reinigingsmiddelen worden gebruikt voor het verwijderen van kalkaanslag.

Deze middelen mogen gebruikt worden voor het reinigen van: inox (RVS)
Deze middelen mogen niet gebruikt worden voor het reinigen van: aluminium, zink, nikkel, rubber en kunststoffen.

Zure reinigingsmiddelen voor het verwijderen van kalkaanslag.

Zure reinigingsmiddelen

Samenstelling

Voorbeelden zijn : P3 azijnzuur, salpeterzuur, fosforzuur.

Opletten

Altijd zuur aan water toevoegen, NOOIT omgekeerd !
NOOIT zuur toevoegen aan chloorhoudende middelen of je maakt chloorgas aan.

Niet gebruiken op : aluminium, zink, nikkel, rubber en kunststoffen.

Neutrale reinigingsmiddelen (pH = 7)

Worden vooral gebruikt door hobbybrouwers voor een manuele reiniging.
Deze producten zijn vooral gekend onder de benamingen : starsan, trioxi, soda, ... en hebbeen een neutrale zuurtegraad.

Tensiden (zeep)

Tensiden zijn oppervlakte-actieve stoffen die de oppervlaktespanning van een vloeistof verlagen.

Als een vloeistof minder oppervlaktespanning heeft, dan kan deze makkelijk grotere oppervlakken vormen met een makkelijke schuimvorming tot gevolg. Daarom worden deze stoffen ook wel bevochtigers of natmakers genoemd.

Deze producten zijn vooral gekend als zeep, detergent, tenside, surfactant (surface active agent).

Labels algemeen Reiniging Reinigingsmiddelen

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.