Overslaan en naar de inhoud gaan

Humulus Lupulus

Hop is een klimplant die behoort tot de Cannabinaceae familie en is verwant aan de hennep en cannabis. Het is een snel groeiende klimplant die van nature in onze streken voorkomt. De hopplant wordt tegenwoordig in vele landen geteelt en bestaat in vele verschillende variëteiten. Enkele gekende variëteiten zijn de Belgische Brewer's Gold en Northern Brewer. In Tsjechië wordt vooral Saaz geteelt en in Duisland komt veelal Hallertau voort.
In Engeland heb je bijvoorbeeld Fuggles en in Amerika bijvoorbeeld Cascade en Citra.

De hopplant bevat kleine klimharen waarmee deze zich kan vasthechten aan bomen, struiken, draden en palen. Vervolgens klimt deze plant omhoog in een heel heel snel tempo tot hoogtes van wel 7 meter. 

De slingerplant groeit zo snel en makkelijk rond wilgen, dat deze 'Lupulus Salicatrius' genoemd werd, wat je kan vertalen naar 'wilgenwolf'. Onder botanici wordt de Latijnse naam 'humulus lupulus' gebruikt. 'Humulus' is Latijn voor 'hemel' en 'lupulus' staat voor 'wolf', het meest agressieve dier in onze streken. De hopplant plant zich voort via de wortelstokken, maar ook via zaden en dit op zo goed als elke ondergrond. De plant is dan ook heel moeilijk uit te roeien.

Vrouwelijke hopplanten

Het is een tweehuizige plant : er bestaan mannelijke en vrouwelijke hopplanten. Alleen de onbevruchte bloemen van de vrouwelijke planten zijn geschikt om te brouwen. Als bloemen bevrucht zijn, dan wordt er zaad gevormd dat een onaangename, harde bitterheid veroorzaakt. Het zaad is nadelig voor aroma en bitterstoffen die gebruikt worden in het brouwproces. Daarom worden mannelijke planten rond een hopveld geweerd. In België is het verboden om mannelijke planten in een straal van 5Km binnen een hopveld (met vrouwelijke planten) te planten. Het is zelfs verplicht om deze uit te roeien binnen deze straal, mochten deze toch voorkomen.

In sommige landen, bv. Engeland, wordt er toch gebruik gemaakt van bevruchte hop. Voor bepaalde Engelse ale-bieren vormt dit ook niet echt een probleem.

De plant groet slechts 1x per jaar, na het bloeien ontstaan er hopbellen die verder kunnen rijpen. De rijpe hopbellen bevatten oranje-gele lupuline bolletjes die bitterstoffen en aromastoffen bevatten.

Hopteelt en -oogst

De hopstokken beginnen met de groei in april om te eindigen in juli. Bij goed weer groeit de plant wel tot 30cm per dag om tenslotte tot 7 meter hoog te worden. 
Hop kan enkel groeien tussen 35° en 55° breedte. Hoe dichter bij de evenaar, hoe minder lichturen die nodig zijn voor de hopplant.

Als er een stormwind de hopvelden vernielt, dan spreekt men van de 'hopduvel'.

Na de bloei worden hopbellen gevormd die verder rijpen tot ongeveer augustus-september. Als de hopbel volledig gesloten is en nog licht elastisch is, dan is de hopbel rijp en kan er geoogst worden. De hopranken worden onderaan en bovenaan afgesneden en opgevangen. Een hopplukmachne zal vervolgens de hopbellen van de hopranken en het loof scheiden. Een goede scheiding bepaalt in grote mate de kwaliteit van de hop die gebruikt wordt in het brouwproces.

Na het plukken worden de hopbellen zo snel mogelijk gedroogd, vocht kan immers schimmels en verrotting doen ontstaan en dient vermeden te worden. In het slechtste geval zou door het vocht de hop totaal onbruikbaar worden. Voor het drogen wordt een grote zeef, een hopeest, gebruikt waarop de hopbellen gelegd worden. Door er vervolgens warme lucht door te blazen en de hopbellen regelmatig te keren kan het vocht verdampen uit de hopbellen. 

Tenslotte worden de hopbellen in grote zakken geperst om te beschermen tegen oxidatie en zijn deze klaar voor verdere verwerking tot hopbloemen, hoppellets, hoppoeder, hopextract, hopolie, ...
Deze zakken worden koud en droog bewaard.

Belgische hop

Het VLAM (Vlaams Centrum voor voor Agro- en Visserijmarketing), de stad Poperinge, de vzw Hop en de vzw Vlaamse Hopregio hebben in september 2011 een campagne gestart om de Belgische brouwers aan te moedigen om te brouwen met Belgische hop.

Hiertoe werd een logo ontworpen om het gebruik van Belgische hop te promoten. De vzw Hop heeft een aantal voorwaarden opgesteld voor het gebruik van het logo en waakt erover dat het logo op een juiste manier toegepast wordt.

Minstens 50% Belgische hop

Het logo "Belgische hop – Belgian hops" is eigendom van de vzw HOP en wordt toegekend aan Belgische hop die geteeld en gecontroleerd wordt onder strikte voorwaarden. Deze werkwijze garandeert herkomst en kwaliteit. De hoptelers doen heel wat moeite om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de hop optimaal blijft. In 2017 ondertekenden de hoptelers een lastenboek met enkele kwaliteitsvoorwaarden om het logo "Belgische hop"  te mogen gebruiken om hun hop te commercialiseren.

Bron : https://www.belgischehop.be

Logo geeft aan dat minstens 50% van de gebruikte hop van Belgische origine is.

100% Belgische hop

In januari 2017 werd een variant van het logo “Belgische hop – Belgian hops” of “Houblon Belge – Belgian Hops” ontwikkeld, het gouden logo. De belangrijkste voorwaarde voor dit gebruik is dat de brouwer officieel erkent dat het bier met 100% Belgische hop gebrouwen wordt.

Bron : https://www.belgischehop.be

Logo geeft aan dat 100% van de gebruikte hop van Belgische origine is.

Kiezen voor Belgische hop

Door te kiezen voor een bier met het logo "Belgische hop":

  • heb je zekerheid over de kwaliteit en de herkomst van de hop;
  • kies je bewust voor grondstoffen van bij ons waardoor transport tot een minimum herleid wordt met een lage CO2 - voetafdruk als gevolg;
  • help je zo de belasting op het milieu te reduceren;
  • steun je de kleine maar dynamische Belgische hopsector die reeds een lange traditie kent;
  • werk je mee aan het behoud van het hoppelandschap. 

Bron : https://www.belgischehop.be

Palm hoppluk

Vlakbij de brouwerij legde Palm in 2011 een eigen hopveld aan met enkele duizenden ranken hop. Einde augustus, begin september worden de hopbellen hiervan geplukt en gedroogd om daarna te verwerken in de Palm brouwsels. 

Elk jaar organiseert Palm een 'hoppluk', een evenement waarbij je zelf kan meeplukken, het hopveld kan bekijken en genieten van lekkere bieren en eten uit een van de vele foodtrucks aan het hopveld. Bovendien kan je deze dat de Palm brouwerij in Steenhuffeldorp vrij bezoeken! 

Labels brouwproces Koken
Labels ingrediënten Hop