Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe juist moet het alcohol percentage op het etiket zijn?

Wat is de wettelijk toegelaten marge op het aangegeven alcoholgehalte? Deze vraag kwam van een bloglezer, op het eerste zicht een eenvoudige vraag waar we wel vlug het antwoord zouden op vinden... Het bleek echter niet zo simpel om terug te vinden, toch niet op een website of andere bron waarvan we konden zeggen dat de bron betrouwbaar is. We moeten hier dan ook uitdrukkelijk vermelden dat deze info terug gevonden werd in september 2021. Hoe dit verder evolueert, kunnen we helaas niet…, Bier en het te vermelden aclocholgehalte Voor alle regels rond het alcoholpercentage, geldt dat het alcoholgehalte bepaald wordt bij een temperatuur van 20°C…, Zoek steeds de meest actuele informatie op officiële kanalen Hoe bovenstaande info terug te vinden op de officiële, Europese website? Om de juiste informatie te vinden, gaan we van start op de website van EUR-Lex. EUR-Lex is dé website voor EU-recht. Het is de officiële en meest complete verzameling juridische documenten…, Meer over etikettering Meer info over etikettering Disclaimer Bovenstaande informatie zijn wettelijke bepalingen en deze informatie is een momentopname, dus niet noodzakelijk volgens de actuele geldende wetten. Allesoverbier.be kan dan ook niet…

CO2 Saturatie

CO2 in bier is een absolute noodzaak voor de vorming van schuim en draagt bij aan de smaak van het bier en is verkrijgbaar in gasvorm. Dit gas is kleur- en smaakloos. Afhankelijk van de hergisting kan CO2 toegevoegd worden aan de fles of voor het afvullen op fles. Uiteindelijk moet per liter bier ongeveer 5 gram CO2 toegevoegd worden. CO2…, Vermijden van oxidatie bij het bottelen op fles Bij het bottelen moet het vermengen met lucht ten alle tijde vermeden worden. Lucht zorgt immers voor oxidatie ! Gebruik maken van CO2 bij het bottelen is een oplossing voor het vermijden van lucht in het bier. Volg hiervoor onderstaande werkwijze : Spoel de…, Drukvaatjes Voor de hobbybrouwer zijn er in de handel drukvaatjes beschikbaar. In plaats van flesjes te vullen, kan er een vaatje gevuld worden. Hierbij doe je dan de nodige hoeveelheid suiker zodat het verder kan nagisten op een warme plaats. Een CO2 patroon dat je kan vastschroeven zorgt er dan voor dat je bier lekker vers blijft. Bovendien kan je dan het vaatje 'tappen' wat het leuk maakt voor feestjes…

Etiketteren

Het etiket moet opgesteld worden door de producent, volgens de richtlijnen die bepaald worden in de Belgische wetgeving. Deze wetgeving betreffende etikettering is gebaseerd op een Europese wetgeving Voorschriften op de website van FAVV Link naar de Europese wetgeving…

Bottelen op flessen

Filteren Vooraleer de flessen te gaan vullen, kan het interessant zijn om eerst te filteren. Dit is echter niet noodzakelijk en een eigen keuze. Als het bier gefilterd wordt voor het vullen : Alle partikels worden uit het bier gehaald. Weinig of geen kans meer op gushing (= blijven schuimen na openen fles). Filteren zorgt uiteraard voor helderder bier. In bepaalde gevallen echter nadelig voor de smaak. Filteren kan met een platenfilter of soort zandfilter. Filteren om de kleine partikels…, Propere flessen Nieuwe flessen Wordt voor het vullen gebruik gemaakt van nieuwe flessen : Nieuwe flessen moeten ook gereinigd worden. Nieuwe flessen moeten geïnspecteerd worden. Ook nieuwe flessen kunnen vuil binnenin bevatten. Deze controle kan eventueel visueel…, Flessenreiniger Een goede flessenreiniger is van onschatbare waarde in het reinigingsproces! Deze kan immers veel tijd besparen en heel wat problemen vermijden. Let er wel op dat de flessenreiniger goedgekeurd is voor gebruik door de accijnzen. Vraag dit steeds na bij aankoop van een toestel! Voor de hobbybrouwer volstaat een kleine spoeler en een geschikt reinigingsproduct voor het reinigen van de flessen…, , Kroonkurk erop Blijf tot op het einde vermijden dat er infectie kan optreden. Raak de ontsmette bovenkant van de flesjes dus niet aan bij het kurken van de fles.

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.