Overslaan en naar de inhoud gaan

Een uitgewerkt recept voor een eenvoudige Tripel

Veel methoden Er zijn heel wat methoden om tot een recept te komen. Velen gebruiken programma's zoals 'Brouwhulp', 'Brewers Friend', 'Brew Smith' of een ander gelijkaardig programma. Even googlen op 'brew software' of 'brouwprogramma' leert al vlug dat er een heel groot aanbod is.  Er zijn ook heel wat spreadsheets te vinden waarmee een brouwrecept kan opgesteld worden. Het ene gaat al meer in detail dan het andere. Sommigen houden rekening met heel wat factoren, die niet altijd even makkelijk…, 'Een' voorbeeld voor het recept van een Tripel Wat willen we? Om te beginnen moeten we bepalen welk bier we voor ogen hebben…, Bepalen van de hoeveelheid vergistbare ingrediënten 1 Plato = 1 gram suiker per 100 gram wort Dus: 18 Plato   = 18 gram suiker per 100 gram wort
   = 180 gram suiker per liter
    = 25.200 gram suiker per 140 liter
   = 25,2 Kg per batch
   = 25 Kg per batch afgerond Smaakprofiel…, Beslagdikte en spoelwater Dikte van het beslag…, Met de mout kan het bierkleur bepaald worden Voor het bepalen van het bierkleur maken we gebruik van de formule van Morey. A = (4,236 x M x K) / V Waarin : A = Kleurgetal M =…, Bitterheid Het kiezen van de hop geeft terug de persoonlijke toets aan de opbouw van het recept. Hop kies je onder meer op basis van het gewenste smaakprofiel. De ene hopsoort zorgt voor een meer kruidige smaak, terwijl een andere hopsoort meer fruitig is. De ene hop gebruik je als aromahop en de andere als bitterhop. Of je gebruikt een dual hop die voor beiden kan. Hoe dan ook, op basis van de keuze van hoppen en de gewenste bitterheid moet de hoeveelheid van elke hop bepaald worden…, Kruiding Om een frisser citrusaroma aan het bier te geven, wordt er gebruik gemaak van koriander. De korrels worden geplet en gedurende de laatste 5 minuten aan de kook toegevoegd. We gebruiken 15 gram per 100 liter als vuistregel. Bij deze brouwinstallatie met een batch van 140 liter wordt dit dus 140 /100 x 15 = 21 gr, afgerond : 20 gram koriander…, Gist Ook de keuze van gist wordt bepaald door het gewenste smaakprofiel. Kijk in de specificaties van de producent welke gist het beste aanleunt bij het gewenste resultaat. Voor deze tripel wordt de gist van type M31 gebruikt. Deze gist maakt heel makkelijk maltotriose aan, wat ideaal is voor een tripel. Voor vergisting wordt onderstaand schema gehanteerd : Opstart aan 18 °C op de brouwdag. Laten stijgen naar 22 °C gedurende een week. Verhogen tot 24 °C gedurende 4 dagen. Zakken tot 18 °C…, Samengevat : het finale recept Brouwrecept Tripel Vergistbare ingrediënten…

Formules

Overzicht van formules voor receptuur berekeningen. , Maataanduidingen Plato 1 Plato = 1 gram suiker / 100 gram wort…, Brouwzaalrendement Brouwzaalrendement 100% ( extract mout 1 + extract mout 2 + ... ) / aantal liters = .. gr suiker / liter…, Bierkleur berekenen met formule van Morey Bereken per vergistbaar ingrediënt het kleurgetal A = (4,236 x M x K) / V Waarin : A =…, Water Verdamping Verdamping =  Kooktijd x verdamping per uur…, Hop Meer weten over hopformules Hoeveel hop gebruiken? Gram…, Gist Vergistingsgraad De gist kiezen SGeind = SGstart - VG x (SGstart - 1.000) Waarbij : SGeind = Soortelijk gewicht op het einde SGstart = Soortelijk gewicht in het begin VG = Vergistingsgraad van de gist zoals vermeld op de verpakking of…

De mout kiezen

Als je kijkt naar de benaming van mout, dan merk je op dat er verschillende manieren gehanteerd worden om mout te benoemen. Enkele voorbeelden : Verwijzing naar bierstijl : Pilsmout Verwijzing naar herkomst : Viennamout, Münchenermout Verwijzing naar smaak : Caramelmout, Chocolademout, Biscuitmout Verwijzing naar productiewijze : Rookmout Verwijzing naar kleur : Ambermout, Zwartmout Bovendien kunnen verschillende fabrikanten hun eigen benamingen gebruiken. Het is dus niet makkelijk om al beginnende brouwer de kennis op te bouwen van de mouten en hun bijhorende benamingen…, Verschillende groepen Basismouten Basismouten zijn mouten die veel enzymen bevatten, die zetmeel kunnen omzetten in suikers. Bij deze mout zijn de korrels tijdens het moutproces niet te heet geworden waardoor de actieve enzymen behouden zijn…, De mout leren kennen De brouwer leert de verschillende mouten gaandeweg kennen. De nieuweling leert best mout kennen door er op te knabbelen. Deze smaak zal ook aan het bier gegeven worden. Leer mout kennen door er op te knabbelen. Deze smaak geeft een goede indicatie aan van de smaak die aan het bier zal gegeven worden…, Producenten mout Dingemans De Swaen Castle Malting Cargill Weyerman Fawcett…

Mouten en andere ingrediënten voor het maischschema bepalen

Als je bepaald hebt welk type bier je voor ogen hebt, kan je beginnen met de samenstelling van de ingrediënten. Met de keuze van de juiste mouten, hop, gist en andere ingrediënten bekom je het bier dat je uiteindelijk wil. Een goede kennis van deze producten is dus van het grootste belang om je doel te bereiken.

Bepaal het bier dat je voor ogen hebt

Het is belangrijk dat je goed weet welk bier je voor ogen hebt. De smaak en geur van het bier hangt immers af van de gekozen ingrediënten, maischschema, behandelingen, temperaturen, .... Algemene vragen…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.