Overslaan en naar de inhoud gaan

Formules

Overzicht van formules voor receptuur berekeningen. , Maataanduidingen Plato 1 Plato = 1 gram suiker / 100 gram wort…, Brouwzaalrendement Brouwzaalrendement 100% ( extract mout 1 + extract mout 2 + ... ) / aantal liters = .. gr suiker / liter…, Bierkleur berekenen met formule van Morey Bereken per vergistbaar ingrediënt het kleurgetal A = (4,236 x M x K) / V Waarin : A =…, Water Verdamping Verdamping =  Kooktijd x verdamping per uur…, Hop Meer weten over hopformules Hoeveel hop gebruiken? Gram…, Gist Vergistingsgraad De gist kiezen SGeind = SGstart - VG x (SGstart - 1.000) Waarbij : SGeind = Soortelijk gewicht op het einde SGstart = Soortelijk gewicht in het begin VG = Vergistingsgraad van de gist zoals vermeld op de verpakking of…

De gist kiezen

Kies type gist Gist kan onderverdeeld worden in verschillende groepen. Voor het opstellen van een recept is het belangrijk om een keuze te maken in de verschillende soorten gist die bestaan in één van de groepen…, Vergistingsgraad De vergistingsgraad is de mate waarin suikers zijn omgezet in alcohol en CO2. Niet alle suikers in de wort kunnen door elke gist evengoed worden omgezet. Bepaalde gisten kunnen maltotriose niet vergisten, andere kunnen het gedeeltelijk en nog andere gisten kunnen het volledig. Maltotriose is een suikerketen bestaande uit drie glucose deeltjes…, Kies de gist op basis van de eigenschappen van de gist zelf Na het kiezen van de juiste gistsoort, flocculatie en de vergistingsgraad, is de keuze uit de verschillende gisten beperkter geworden. Verdere selectie van de gewenste gist moet bekeken worden bij de eigenschappen van de gist zelf…, Biergist op bol.com

Gist

Gisten komen in de natuur voor in de lucht, maar ook bijvoorbeeld op vergistend fruit. Niettegenstaande een gistcel een ééncellig organisme is, kan gist beschouwd worden als de belangrijkste grondstof voor het brouwen van bier. De gistcellen maken immers van het wort bier en bepaalt hierbij in grote mate de smaak en het karakter van het bier. Veel brouwerijen dragen dan ook de grootste zorg voor hun gistcultuur, die de typische eigenheid, aroma en smaak aan hun bieren geeft…

Hoe gist groeit

Vijf fases in de vergisting Lagfase In de lagfase gaat de gist zich beginnen…

Gist

Taak van de gist De taak van gist bestaat er in om suikers om te zetten in alcohol en CO2, door het eten van suikers en voortplanting. Hierin onderscheiden we twee fases :  Aerobe fase waarin gistcellen kunnen ademen door lucht (zuurstof) en zich zo voortplanten. Er wordt dus energie gebruikt om te kunnen…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.