Overslaan en naar de inhoud gaan

Formules

Overzicht van formules voor receptuur berekeningen. , Maataanduidingen Plato 1 Plato = 1 gram suiker / 100 gram wort…, Brouwzaalrendement Brouwzaalrendement 100% ( extract mout 1 + extract mout 2 + ... ) / aantal liters = .. gr suiker / liter…, Bierkleur berekenen met formule van Morey Bereken per vergistbaar ingrediënt het kleurgetal A = (4,236 x M x K) / V Waarin : A = Kleurgetal M = Gewicht ingrediënt in Kg K = Kleur ingrediënt in EBC V = Volume wort in liter…, Water Verdamping Verdamping =  Kooktijd x verdamping per uur Maischwater…, Hop Meer weten over hopformules Hoeveel hop gebruiken? Gram hop = (Liters wort x 4 x IBU) / (Alfazuur% x 10…, Gist Vergistingsgraad De gist kiezen SGeind = SGstart - VG x (SGstart - 1.000) Waarbij : SGeind = Soortelijk gewicht op het einde SGstart = Soortelijk gewicht in het begin VG = Vergistingsgraad van de gist zoals vermeld op de verpakking of technische fiche…

Een maischschema opstellen

Maischen De bedoeling van het maischen is dat we de mout gebruiken om daaruit suikers te extraheren in het brouwwater. Na dit proces wordt het brouwwater eruit gefilterd en houden we dit brouwwater over voor het verdere brouwproces.  De mengeling van het brouwwater met de mout wordt het beslag genoemd. Na filteren blijft een troebel water met het moutextract over, dit is het wort. De overschot, dus granen en kafjes, wordt bostel genoemd en kan gebruikt worden als veevoeder. Om de suikers uit…, Methodes om te maischen Infusiemethode Bij de infusiemethode wordt het mout toegevoegd aan het voorverwarmde water om zo de eerste rusttemperatuur te bereiken. Voor de volgende temperatuurstappen wordt de temperatuur gecontroleerd verhoogd of wordt heet water toegevoegd. Bij het bereiken van elke temperatuurstap wordt een rustpauze ingelast zodat de processen hun werk kunnen doen. Als laatste…, Tannines Donker caramelmouten en geroosterde mouten zijn mouten die veel tannines bevatten. Tannines geven een ongewenst, wrang mondgevoel, waardoor het beter is om deze mouten niet van bij het begin van het maischen toe te voegen. Deze mouten bevatten ook heel weinig zetmeel, ze zijn immers in de mouterij al deels gemaischt waardoor ze reeds suikers bevatten. Deze suikers moeten alleen maar opgelost worden in het brouwwater. Het toevoegen van deze mouten kan dus perfect in de laatste stap (75…, Technology brewing and malting - Kunze No Brand - Ref: 5111 12093 Auteur: Wolfgang Kunze Taal: Engels 948 blz.hardcover, gebonden Dit oorspronkelijke Duitstalige boek is met meer dan 70.000 verkochte exemplaren in 5 talen uitgegroeid tot een wereldwijd standaardwerk in de brouwerswereld. Op 948 pagina´s wordt IEDER aspect van het brouwen, mouten, vergisten, rijpen, de grondstoffen en de gebruikte machines en technieken in de brouwerij op een duidelijke en praktische manier behandeld.Dit alles wordt verduidelijkt met meer dan 800 figuren.Onmisbaar voor iedere professionele brouwer! 6e herziene Engelse editie, 2019…

De temperatuur van het brouwwater bij eerste storting berekenen

Bij het storten van de mout zal door de koudere mout er onmiddellijk een daling zijn van de temperatuur van het voorverwarmde brouwwater. Het is nuttig om te berekenen hoeveel de temperatuur moet zijn van het voorverwarmde brouwwater om te zorgen dat het beslag meteen op de temperatuur van de eerste maischstap uitkomt. Ts = [ (M x 1,6 x (T1 - Tm)) / (V x 4,18) ] + T1 + 3 Waarin : Ts = Temp. beslagwater voor moutstorting, in °C. M = Hoeveelheid mout, in Kg. T1 = Temperatuur van de eerste maischstap, in °C. Tm = Temperatuur van de mout bij storting, in °C. V = Hoeveelheid beslagwater, in liter…

De hoeveelheid brouwwater berekenen

Vijf parameters Gebruik je te veel maischwater, dan zal het bier verdund smaken. Gebruik je te veel spoelwater, dan kan je slechte bijsmaken hebben door een te lange spoelstap. Gebruik je te weinig water, dan heb je een bitter en veel te zwaar bier…, Berekening Veronderstel We brouwen volgens onderstaande parameters : Aantal liter bier gewenst : 30 liter Totale moutstort : 5 Kg Beslagdikte : 4 liter water/Kg Verdamping : 5,2 liter/uur Kooktijd : 90 minuten…

Zuurgraad of zuurtegraad (pH)

pH waarde Waterige oplossingen, dus oplossingen waarbij water het oplosmiddel is, hebben een bepaalde zuurtegraad. Deze zuurtegraad wordt uitgedrukt in pH en is een cijfer gelegen tussen 0 en 14. Als de pH waarde kleiner is dan 7, dan hebben we een zure oplossing. Als de pH waarde groter is dan 7, dan hebben we een basische (=alkalische) oplossing. Ligt de pH waarde juist op 7, dan hebben we een neutrale oplossing…, Bepalen van de zuurtegraad Om de zuurtegraad te bepalen kan je gebruik maken van papieren strips of een pH meter. pH strips…, Aanpassen van de pH van het beslag In de handel zijn er producten verkrijgbaar om de pH te verhogen of te verlagen. De meeste hobbybrouwers zullen aanzuren met melkzuur. Melkzuur is niet agressief en kan makkelijk verkregen worden in de handel. Hoeveel je moet toevoegen is moeilijk te bepalen, begin steeds met een klein beetje en bouw verder op terwijl je elke stap controleert met een pH strip of pH meter. Met brouwsoftware, zoals brouwhulp of beersmith, kan ook bepaald worden hoeveel melkzuur…

Hardheid van water

Oorzaak Het water dat we gebruiken om bier te brouwen, is oorspronkelijk regenwater. De regen doorsijpelt de grond en passeert verschillende mineraal(lagen) zoals magnesium en calcium. Hierdoor wordt het water op een natuurlijke manier gefilterd, maar krijgt het water ook een zekere hardheid. Bronwater wordt aangeboord uit de diepe ondergrond en heeft dus deze lagen gepasseerd en krijgt dus ook een bepaalde hardheid mee…

Water in de brouwerij

Verschillende soorten water Bier bestaat voor het grootste deel uit water. Voor de productie van bier is er echter veel meer water nodig dan er in werkelijkheid in bier aanwezig is.  Het waterverbruik bij het brouwen van bier ligt rond 10-15 hl water per hl geproduceerd bier. Als de brouwerij een goede waterbeheersing heeft door bijvoorbeeld recuperatie, kan het verbruik gereduceerd worden tot 5-8 hl water. Omdat water steeds schaarser en duurder wordt, gaan brouwerijen hier ook meer en meer…, Vereisten voor brouwwater Daar water een belangrijke grondstof is van bier, is het belangrijk om de nodige aandacht te geven aan goed brouwwater…

Verstijfselen

De eerste stap van maischproces tijdens het brouwen is het toevoegen van de (geschrote) granen aan het voorverwarmde water in de brouwketel. Vervolgens zullen door middel van temperatuuraanpassingen en tijd de zetmelen uit de granen omgezet worden in suikers. De omzetting van het zetmeel naar suiker gebeurt door een zogenaamde enzymatische afbraak. De granen moeten hiervoor 'toegankelijk' zijn opdat de enzymen hun werk kunnen doen. Bij hogere temperaturen zal het zetmeel in de granen 'verstijfselen' waarbij de zetmeelkorrels uiteenvallen of openbarsten. Het zetmeel neemt dus water op en bepaalde verbindingen in de structuur worden gebroken. Het zetmeel wordt hierdoor 'papperig'. Op dit stijfsel kunnen de…, Verstijfselen van zetmeel in gemoute granen Het doel van mouten van granen is onder meer het toegankelijk maken van het zetmeel in de graankorrels. Gemoute granen zullen dus ook makkelijk verstijfselen in het warme brouwwater. Voor gerst is dit ideaal bij een temperatuur van 63°C, in veel gevallen is dit dan ook de eerste stap in het maischproces. Het vooraf schroten (malen) van het mout zorgt ervoor dat er meer contactoppervlak is van de granen met het water. Niet alle zetmeel zal…

Maischen

De geschrootte mout wordt toegevoegd aan verwarmd brouwwater. Het water wordt vervolgens verder verwarmd in verschillende stappen zodat er verschillende enzymprocessen kunnen uitgevoerd worden. Deze mengeling van water en mout wordt het 'beslag' genoemd. Tijdens deze enzymprocessen ontstaan vergistbare en onvergistbare suikers. Door het spelen met temperatuur en de rusttijden van de stappen zal deze samenstelling gestuurd worden en krijg je meer of minder suikers. De verschillende stappen en de rusttijden bij bepaalde temperaturen, wordt het maischschema genoemd…