Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe juist moet het alcohol percentage op het etiket zijn?

Wat is de wettelijk toegelaten marge op het aangegeven alcoholgehalte? Deze vraag kwam van een bloglezer, op het eerste zicht een eenvoudige vraag waar we wel vlug het antwoord zouden op vinden... Het bleek echter niet zo simpel om terug te vinden, toch niet op een website of andere bron waarvan we konden zeggen dat de bron betrouwbaar is. We moeten hier dan ook uitdrukkelijk vermelden dat deze info terug gevonden werd in september 2021. Hoe dit verder evolueert, kunnen we helaas niet…, Bier en het te vermelden aclocholgehalte Voor alle regels rond het alcoholpercentage, geldt dat het alcoholgehalte bepaald wordt bij een temperatuur van 20°C…, Zoek steeds de meest actuele informatie op officiële kanalen Hoe bovenstaande info terug te vinden op de officiële, Europese website? Om de juiste informatie te vinden, gaan we van start op de website van EUR-Lex. EUR-Lex is dé website voor EU-recht. Het is de officiële en meest complete verzameling juridische documenten…, Meer over etikettering Meer info over etikettering Disclaimer Bovenstaande informatie zijn wettelijke bepalingen en deze informatie is een momentopname, dus niet noodzakelijk volgens de actuele geldende wetten. Allesoverbier.be kan dan ook niet…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.