Overslaan en naar de inhoud gaan

CIP (Cleaning In Place)

Cleaning In Place (CIP) is een techniek waarbij een object gereinigd wordt zonder dat dit moet gedemonteerd worden. Bij een CIP reinigingsproces worden grote delen vloeistof onder druk rondgepompt. Voor het reinigen zelf, moet alles eerst manueel opgeruimd worden. Na het opruimen, bestaat het reinigen in deze volgorde van bewerkingen : Verwijderen van grof vuil door voorspoelen. Losweken van vervuilingen door alkalisch reinigingsproduct. Wegspoelen van het alkalisch reinigingsproduct. Desinfectie met een zuuroplossing. Zuurresten verwijderen. Indien het zuur dit vereist, naspoelen met zuiver water…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.