Overslaan en naar de inhoud gaan

Fotoverslag hoppluk De Plukker

Op vraag van Joris Cambie, enige bio hoppeboer van België, werden we uitgenodigd om het oogsten van de hop bij te wonen. De beloning voor het harde werk van de hoppeteelt! Een lekke tractorband gooide roet in het eten zodat we de feitelijke pluk niet konden zien, maar het verwerken van de hopperanken konden we in vol bedrijf bewonderen. De grote machines verwerken de hopperanken netjes tot afzonderlijke hoppebellen, waarna deze gedroogd en verpakt worden. Een groot deel wordt hierbij tot pellets geperst…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.