Overslaan en naar de inhoud gaan

Bottelen op flessen

Filteren Vooraleer de flessen te gaan vullen, kan het interessant zijn om eerst te filteren. Dit is echter niet noodzakelijk en een eigen keuze. Als het bier gefilterd wordt voor het vullen : Alle partikels worden uit het bier gehaald. Weinig of geen kans meer op gushing (= blijven schuimen na openen fles). Filteren zorgt uiteraard voor helderder bier. In bepaalde gevallen echter nadelig voor de smaak. Filteren kan met een platenfilter of soort zandfilter. Filteren om de kleine partikels…, Propere flessen Nieuwe flessen Wordt voor het vullen gebruik gemaakt van nieuwe flessen : Nieuwe flessen moeten ook gereinigd worden. Nieuwe flessen moeten geïnspecteerd worden. Ook nieuwe flessen kunnen vuil binnenin bevatten. Deze controle kan eventueel visueel…, Flessenreiniger Een goede flessenreiniger is van onschatbare waarde in het reinigingsproces! Deze kan immers veel tijd besparen en heel wat problemen vermijden. Let er wel op dat de flessenreiniger goedgekeurd is voor gebruik door de accijnzen. Vraag dit steeds na bij aankoop van een toestel! Voor de hobbybrouwer volstaat een kleine spoeler en een geschikt reinigingsproduct voor het reinigen van de flessen…, , Kroonkurk erop Blijf tot op het einde vermijden dat er infectie kan optreden. Raak de ontsmette bovenkant van de flesjes dus niet aan bij het kurken van de fles.

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.