Overslaan en naar de inhoud gaan

Zetmeel en suikers

Wat is zetmeel? Zetmeel is een lange keten van glucose en wordt door planten aangemaakt als reservebrandstof. Deze reservebrandstof kan terug afgebroken worden tot glucose om in de cellen als brandstof te dienen. Glucose is een basismolecule van suikers. In het brouwproces kunnen we gebruik maken van het afbreekproces (door de enzymen) om zo het zetmeel om te zetten in suikers…, Suikers Soorten suikers Het afbreken van zetmeel tot glucosen zal niet altijd…, Jodiumtest…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.