Overslaan en naar de inhoud gaan

Drive-in bierverkoop

't Biechtstoeleke…, Drive-in bierverkoop Op 29 mei organiseren we een drive-in, verkoop van bier en vaderdagpaketten, geheel corona-proof!  Voor deze unieke gelegenheid wordt het autoluwe straatje 'Karperstraat' in Machelen het decor van de drive-in. Via Machelendorp rijdt u de Karperstraat in, en daar kan u bestellen en wordt het bier voor u ingeladen.  De betaling kan ook digitaal.  Komt u met een oldtimer? Leuk! Wij houden uiteraard rekening met de coronamaatregelen. Verder verwachten wij dit ook van de…, Michel Algoet, ambassadeur van Machelen-aan-de-Leie…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.