Overslaan en naar de inhoud gaan

Maischen

De geschrootte mout wordt toegevoegd aan verwarmd brouwwater. Het water wordt vervolgens verder verwarmd in verschillende stappen zodat er verschillende enzymprocessen kunnen uitgevoerd worden. Deze mengeling van water en mout wordt het 'beslag' genoemd. Tijdens deze enzymprocessen ontstaan vergistbare en onvergistbare suikers. Door het spelen met temperatuur en de rusttijden van de stappen zal deze samenstelling gestuurd worden en krijg je meer of minder suikers. De verschillende stappen en de rusttijden bij bepaalde temperaturen, wordt het…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.