Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo abdijbier Logo abdijbier

Een erkend Belgisch abdijbier is een label, toegekend sinds 1999 door de Unie van de Belgische Brouwers aan bepaalde abdijbieren.
Het bijhorende logo wordt dan op de fles vermeld als aan deze voorwaarden wordt voldaan :

 • Brouwer is lid van de Unie van Belgische Brouwerijen.
 • Er moet een band zijn met een (bestaande) abdij.
 • Gebrouwen en gecommercialiseerd door :
  • een abdij
  • onder licentie bij een andere brouwerij
  • bij een andere brouwerij, mits deze met de abdij een contract sluit voor het gebruik van de abdijnaam
 • De brouwerij betaalt aan de abdij of aan een stichting die aan de voormalige abdij verbonden is royalty's voor :
  • liefdadige doeleinden
  • culturele doeleinden
 • De abdij of stichting mag de reclame en commercialisering controleren.
 • Label : Een gestileerd kelkglas, gevuld met bruin bier en op de achtergrond een gotisch spitsboograam

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.