Overslaan en naar de inhoud gaan

Met onderstaand formulier kan je een melding maken van berichten of informatie die nuttig kan zijn voor deze website.

Heb je een activiteit, een bierfestival of biernieuws dat je de online wereld wil insturen, vul dan onderstaand formulier in. Wij evalueren je melding en als deze relevant is voor deze website, dan wordt uw melding opgenomen in de agenda, nieuwsberichten of blogberichten van allesoverbier.be

Type melding
Contact informatie
Melding informatie
Maximaal 10 bestanden.
256 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Evenement informatie
Vermeld de data waarop het evenement doorgaat en geef per datum op wanneer de openingstijd en sluitingstijd voorzien is.
Waar kan men parkeren? Hoe bereikt men het evenement met het opbaar vervooer? ...
Externe informatie
Promo mogelijkheden
Standaard worden meldingen opgenomen in de daarvoor bestemde rubriek.
Zo zal bijvoorbeeld een bierfestival opgenomen worden in de rubriek 'agenda'.
Om extra in de picture te komen, zijn extra promotie mogelijkheden.
Deze prijzen zijn steeds exclusief BTW. Na bestelling wordt een factuur opgestuurd.
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW!

Disclaimer

Door het invullen van bovenstaand formulier, geef je allesoverbier.be de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor publicatie op deze website.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Allesoverbier.be is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.