Overslaan en naar de inhoud gaan

Bij het storten van de mout zal door de koudere mout er onmiddellijk een daling zijn van de temperatuur van het voorverwarmde brouwwater.

Het is nuttig om te berekenen hoeveel de temperatuur moet zijn van het voorverwarmde brouwwater om te zorgen dat het beslag meteen op de temperatuur van de eerste maischstap uitkomt.

Ts = [ (M x 1,6 x (T1 - Tm)) / (V x 4,18) ] + T1 + 3

Waarin :

  • Ts = Temp. beslagwater voor moutstorting, in °C.
  • M = Hoeveelheid mout, in Kg.
  • T1 = Temperatuur van de eerste maischstap, in °C.
  • Tm = Temperatuur van de mout bij storting, in °C.
  • V = Hoeveelheid beslagwater, in liter.
  • Opm : De '3' is een correctiefactor voor de warmte die opgenomen wordt door de brouwketel en dient eventueel gecorrigeerd te worden volgens de eigen brouwinstallatie.

Een voorbeeld : 

  • Storting : 3 Kg mout
  • Beslagwater : 20 liter
  • Temperatuur van de mout : 20 °C
  • Temperatuur eerste maischstap : 52 °C

Dan wordt de formule :

Ts = [ (3 x 1,6 x (52 - 20)) / (20 x 4,18) ] + 52 + 3
Ts = 56,72 °C

Het beslagwater moet dus op 56,72 °C zijn voor de eerste storting om zo een eerste maischstap van 52 °C te hebben.

Labels brouwproces Maischen
Labels ingrediënten Water

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.