Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzicht van formules voor receptuur berekeningen.

Maataanduidingen

Plato

1 Plato = 1 gram suiker / 100 gram wort

EBC

1 EBC = 1 ml jodium per 100 ml water

Brouwzaalrendement

Brouwzaalrendement 100%

( extract mout 1 + extract mout 2 + ... )
/ aantal liters
= .. gr suiker / liter

Werkelijk brouwzaalrendement

Werkelijk brouwzaalrendement =
Gemeten Plato van brouwsel / Plato bij 100% rendement

Bierkleur berekenen met formule van Morey

Bereken per vergistbaar ingrediënt het kleurgetal

A = (4,236 x M x K) / V

Waarin :

 • A = Kleurgetal
 • M = Gewicht ingrediënt in Kg
 • K = Kleur ingrediënt in EBC
 • V = Volume wort in liter

Reken uit aan de hand van de bekomen kleurgetallen

BK = 2,9353 x (SA)0,69

Waarin :

 • BK = Bierkleur
 • SA = Som van de kleurgetallen

Water

Verdamping

Verdamping = 
Kooktijd x verdamping per uur

Maischwater

Maischwater = 
Beslagdikte x storting

Spoelwater

Spoelwater = 
Doelvolume na koken - maischwater + 1,01 x kilogram mout + verdamping


Totaal brouwwater

Brouwwater in totaal nodig =
Maischwater + Spoelwater

Temperatuur water bij eerste storting

Ts = [ (M x 1,6 x (T1 - Tm)) / (V x 4,18) ] + T1 + 3

Waarin :

 • Ts = Temperatuur beslagwater voor het storten van de mout, in °C.
 • M = Hoeveelheid mout, in Kg.
 • T1 = Temperatuur van de eerste maischstap, in °C.
 • Tm = Temperatuur van de mout bij storting, in °C.
 • V = Hoeveelheid beslagwater, in liter.
 • Opm : De '3' is een correctiefactor voor de warmte die opgenomen wordt door de brouwketel en dient eventueel gecorrigeerd te worden volgens de eigen brouwinstallatie.

Hoeveel hop gebruiken?

Gram hop = (Liters wort x 4 x IBU) / (Alfazuur% x 10)

Een andere hop dan in het recept gebruiken

Vervangende hop = Alfazuur% originele hop x Aantal gram originele hop / Alfazuur% vervangende hop

Bitterheid bij een bepaalde hoeveelheid hop

IBU = (Gram hop x alfazuur% x 10) / (Liters wort x 4)

Bitterheidsindex

BI = IBU / (SG - 1.000)

Gist

Vergistingsgraad

SGeind = SGstart - VG x (SGstart - 1.000)

Waarbij :

 • SGeind = Soortelijk gewicht op het einde
 • SGstart = Soortelijk gewicht in het begin
 • VG = Vergistingsgraad van de gist zoals vermeld op de verpakking of technische fiche
Labels algemeen Formules
Labels brouwproces Receptuur Maischen Koken Vergisten
Labels ingrediënten Water Mout Hop Gist

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.