Overslaan en naar de inhoud gaan

Veronderstel

Dat we een bier willen brouwen met :

  • 95 % Pilsmout
  • 5 % Caramout

Met deze parameters :

  • Brouwzaalrendement : 76%
  • Gewenste Plato : 20
  • Te brouwen volume : 250 liter

Berekening

Plato

1 Plato staat voor 1 gram suiker per 100 gram wort, dus 10 Plato staat voor 1000 gram wort.
We weten ook dat 1000 gram wort gelijk is aan 1 liter wort.

Dus als 20 Plato staat voor 200 gram suiker per liter.

Volume

We willen 250 liter brouwen.

En we moeten 20 Plato, of dus 200 gram suiker per liter, bereiken.

Dan hebben we 250 x 200 = 50.000 gram suiker nodig.

50.000 gram suiker = 50 Kg suiker

Brouwzaalrendement

We hebben een brouwzaalrendement van 76 % en moeten daarmee dus 50 Kg suiker uit de mout extraheren.

We moeten dus weten hoeveel suiker er nodig is voor een brouwzaalrendement van 100 %.

Met de regel van 3 kunnen we dan eenvoudig dit brouwzaalrendement verrekenen :

50 Kg staat voor 76 %

0,6579 Kg staat voor 1 %

65,79 Kg staat voor 100 %

We hebben dus 65,79 Kg suiker nodig voor ons recept.

Verrekening naar mout

Voor ons recept hebben we dus 65,79 Kg suiker nodig, of afgerond 66 Kg suiker.

We willen 95 % Pilsmout gebruiken, dus hebben we 66 x 0,95 = 62,7 Kg Pilsmout
We willen 5 % Caramout gebruiken, dus hebben we 66 x 0,05 = 3,3 Kg Caramout

Labels brouwproces Maischen

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.