Overslaan en naar de inhoud gaan

EBC

De kleur van mout en bier wordt aangegeven met een getal. Door de absorptie van licht van een bepaalde golflengte, namelijk 430 nm, in een bierstaal te meten kan men dit getal bekomen.

Het getal staat voor de EBC waarde. EBC is de afkorting van de Europese Brouwers Conventie, die deze kleureenheden heeft vastgelegd.

Hoe hoger de EBC waarde, hoe donkerder het bier.

1 EBC = 1 ml jodium per 100 ml water

Kleur van mout en bier

In de VS wordt de EBC aanduiding niet gebruikt, daar zal de Lovibond of SRM schaal gebruikt worden. De meetwijze hiervoor is verschillend van deze voor EBC waarden. Het is dan ook niet gemakkelijk om een omzettingsformule hiervoor uit te werken.

Je kan ongeveer stellen dat 1 Lovibond overeenkomt met 2 EBC, maar helemaal juist is dit dus niet.

Bierkleur berekenen

De kleur van bier wordt niet alleen bepaald door de mouten, maar ook door het kookproces en de vergisting.
Enkele voorbeelden van invloeden op kleur :

  • Maillard reacties
  • Karamelisatie
  • Oxidatie

Het is dan ook heel moeilijk om het kleur van het bier vooraf te berekenen. 

Mout heeft wel de meeste invloed op het kleur van het uiteindelijke bier. Als we dan toch het kleur willen voorspellen van het uiteindelijke bier, doen we er goed aan om vooral met de mout rekening te houden.

Er zijn verschillende formules opgesteld hiervoor en ze geven allen een verschillend resultaat...
Zo hebben we onder meer de formule van Morey, van Mosher en van Daniëls.

De meest gebruikte formule is deze van Morey.

Formule van Morey

Bereken voor elk vergistbaar ingrediënt een kleurgetal volgens deze formule :

A = (4,236 x M x K) / V

Waarin :

  • A = Kleurgetal
  • M = Gewicht ingrediënt in Kg
  • K = Kleur ingrediënt in EBC
  • V = Volume wort in liter

Vervolgens neem je deze kleurgetallen en gebruik je onderstaande formule :

BK = 2,9353 x (SA)0,69

Waarin :

  • BK = Bierkleur
  • SA = Som van de kleurgetallen
EBC kleuren
EBC Beschrijving
4 Bleek
6 Licht blond
8 Blond
12 Geel
16 Goud
20 Donker goud
26 Amber
33 Donker amber
39 Koper
47 Donker koper
57 Licht bruin
69 Bruin
79 Donker bruin
139 Zwart

Deze kleurwaarden zijn geen realistische vergelijking met de officiële EBC kleurenschaal. Een computerscherm kan dit niet perfect weergeven. Bovenstaande tabel is dan ook een benadering van de EBC kleurenschaal.