Overslaan en naar de inhoud gaan

Reinheitsgebot

Het Reinheitsgebot kan vertaald worden als het reinheidsgebod of zuiveringsgebod.

Volgens het Reinheitsgebot mag er voor het brouwen van bier enkel gemoute gerst, hop, water en gist gebruikt worden.
Alle andere ingrediënten, zoals kruiden en fruit, mogen niet toegevoegd worden in het brouwproces.

Het Reinheitsgebot stamt uit Beieren, beroemd om zijn bier en bierfeesten.

Geschiedenis

In het oorspronkelijke Reinheitsgebot, dat dateert van 1516, mocht er ook geen gist gebruikt worden. Gist was toen immers nog niet ontdekt.
Zo had het oorpronkelijke Reinheitsgebot slechts 3 ingrediënten voor bier : gerst, water en hop.

Pas in de 17e eeuw werd aan het Reinheitsgebot gist toegevoegd.

In die tijd werden voor bier wel suiker en kruiden gebruikt. Bieren die op die manier gebrouwen werden, voldeden dus niet aan het Reinheitsgebot.
Voorstanders voerden aan dat bieren, gebrouwen volgens het Reinheitsgebot, beter van smaak waren.

Het Reinheitsgebot is de oudste warenwet ter wereld. Het verbood Duitsers om bier op een andere manier te brouwen.
In 1926 werd het Reinheitsgebot iets versoepeld, maar het was nog steeds verboden om op een andere manier te brouwen. 

Ook de invoer van bieren die op een andere manier gebrouwen werden, was verboden. Tot 1987, het jaar waarin de Europese Commissie er een einde aan maakte als gevolg van een klacht. Het verbod beperkte immers het vrije handelsverkeer in Europa.
Met uitzondering van Beieren, mag er nu van het Reinheitsgebot afgeweken worden als het bieren betreft die bedoeld zijn voor export.

Uiteindelijk hebben de Duitsers zo de opmars van speciaalbieren gemist.

Saai?

Velen beweren dat het Duits bier saai is. Door de beperkingen van het Reinheitsgebot zit er immers niet veel variatie in smaken en lijken de Duitse bieren allen op elkaar. De jeugd wil veel meer variatie en zoekt het in andere drankjes of mengt het bier met andere dranken.

Tegenstanders noemen de regeling achterhaald en een beperking op innovatie.

Vertaling van het Reinheitsgebot

Hoe het bier in zomer en winter op het platteland uitgeschonken en gebrouwd moet worden:
Wij verordenen, eisen en willen met de raad van onze streek, dat voortaan overal in het vorstendom Beieren, zowel op het platteland als in onze steden en markten, die geen bijzondere verordening daarvoor hebben, van Sint-Michiel tot Georgi één maat (Beiers = 1,069 liter) of één kop (halfkogelvormige bol voor de vloeistoffen - geen volledige maat) bier voor niet meer dan één Pfennig van de Münchener munt, en van Georgi tot Sint-Michiel één maat voor niet meer dan twee Pfennig van dezelfde munt, de kop voor niet meer dan drie Heller (Heller = gewoonlijk een halve Pfennig) gegeven en uitgeschonken mag worden, met dreiging van de hieronder vermelde straf. Daar waar echter geen donker bier, maar een ander bier gebrouwd of op eender welke andere manier gebruikt wordt mag in geen geval hoger dan één Pfennig de maat uitgeschonken en verkocht worden. Wij willen heel in het bijzonder dat voortaan overal in onze steden, markten en op het platteland voor bier uitsluitend gerst, hop en water gebruikt wordt. Wanneer iemand deze verordening met opzet overtreedt en niet naleeft dat moet de bevoegde rechtsinstantie bij wijze van straf dit vat bier, telkens wanneer er sprake is van een inbreuk, onverbiddelijk wegnemen. Wanneer echter een kastelein van een bierbrouwer in onze steden, markten en op het platteland één, twee of drie emmers (= bevat 60 maat) bier koopt en opnieuw aan het gewone boerenvolk uitschenkt dan mag enkel aan deze persoon, en aan niemand anders, toegestaan en verboden worden om de maat of de kop bier één Heller duurder dan hierboven beschreven te geven en uit te schenken.
Uitgevaardigd door Wilhelm IV, Hertog in Beieren
op de Georgidag in Ingolstadt Anno 1516