Overslaan en naar de inhoud gaan

Tekst

Alles over bier

Pascal Mortier, beheerder van allesoverbier.be, weet uit ervaring dat het moeilijk is om degelijke informatie of opleidingen te vinden over het brouwen van bier. Zelf heeft Pascal zijn weg moeten zoeken in de wildgroei van informatie over bier brouwen.

Na het lezen van enkele boeken, het volgen van een opleiding microbrouwer, het uitpluizen van gespecialiseerde websites en enkele praktische brouwsessies in brouwerijen werd duidelijk dat het interessant zou zijn om alle informatie te bundelen. Een allesomvattend geheel met alle informatie blijkt een groot gemis te zijn.

Aangezien Pascal professioneel bezig is met het bouwen van websites, werd het dan ook een logische stap om een website te bouwen rond het brouwen van bier. 

Eens de brouwmicrobe je te pakken heeft, dan wil je steeds verder gaan en meer bijleren. Alles over bier heeft dan ook als doel een verzamelplaats van informatie over de bier/brouwwereld te zijn.

Over Pascal Mortier

In boek 'Educatieve Bierjagers' van Wacho Debels

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.